Oude stations, nieuwe bestemmingen

AD/Groene Hart, 3 oktober 2008

Tweede leven oude stations

Mijdrecht - STATIONS Wachtlokalen en loketten blijven steeds vaker behouden - Mijn schoonmoeder bewoont de voormalige wachtkamer.
HETTY KOMPIER
DE RONDE VENEN


Oude stationnetjes zijn zo langzamerhand een bezienswaardigheid geworden. Werden ze vroeger vaak afgebroken zodra ze geen dienst meer deden, tegenwoordig koesteren we deze karakteristieke gebouwen en wordt gezocht naar een passende bestemming.
Het stationsgebouw in Mijdrecht staat bijvoorbeeld op de nominatie cultuurhuis te worden. Het is eigendom van de gemeente en wordt momenteel bewoond door een bejaard echtpaar en een gemeentewerker. Al jaren worden plannen gemaakt om iets anders met de locatie te doen. Het laatste voorstel is er een cultuurhuis van te maken, maar dat is nog niet zo eenvoudig. De grond ernaast is van de NS. Op die grond staat het oude privaatgebouw, een onooglijk pandje waar vroeger de reizigers naar het toilet konden, toen in de trein zelf nog geen sanitaire voorzieningen waren. Omdat het op instorten staat, heeft de NS op verzoek van de gemeente het monumentje ingepakt in een silo.
De Historische Vereniging wil graag dat het naar gemeentegrond verplaatst wordt en opgeknapt. Iets waar de gemeente volgens beleidsmedewerker monumentenzorg Rolf Verkaik niet op zit te wachten. ,,Dat gaat minstens een ton kosten,'' aldus Verkaik. ,,Verder heb je te maken met de brandweerkazerne ernaast en de plannen om de Rondweg te verleggen,'' legt Verkaik uit.
Om deze redenen heeft het gemeentebestuur onlangs besloten er nog maar eens een integraal onderzoek op los te laten. Dit moet uitwijzen of er een allesomvattend project kan worden gemaakt van alle verschillende plannen, dat financieel haalbaar is.
De Ronde Venen telt, behalve het Mijdrechtse pand, nog twee stationsgebouwen. In deze gebouwen, in Wilnis en Vinkeveen, huizen families. In de vorige eeuw liep lange tijd een spoorlijn door De Ronde Venen. Toen het traject buiten gebruik kwam, wilde de NS zo snel mogelijk letterlijk alle sporen wissen. De rails werden verwijderd, maar voor afbraak van de stations stak de gemeente een stokje. Ze werden tot gemeentelijk monument verklaard.
Het station in Vinkeveen aan de Demmerik is nog steeds eigendom van NS Vastgoed. Op de bovenverdieping woont de familie Stoof. De ruimte beneden is in gebruik als opslag voor tweedehands spullen.
Stoof: ,,Hier zijn de oude loketten nog te zien waar vroeger mensen hun kaartje kochten.''
Eens per maand is er een rommelmarkt, waarvan de opbrengst bestemd is voor de gereformeerde kerk in Vinkeveen. Bijzonder is de oorspronkelijke baanwachterswoning die enkele honderden meters verderop staat, langs de Ringvaart. Daar woonden twee gezinnen. Omdat één van de twee, de familie Ende, niet wilde vertrekken, bleef dat deel staan. De andere helft heeft de NS eraf laten slopen. Het overblijfsel is later verkocht. Nu hebben de huidige bewoners de gesloopte helft opnieuw opgebouwd en is het gebouw in oorspronkelijke staat teruggebracht.
Het stationsgebouw in Wilnis wordt al drie generaties bewoond door de familie de Graaf. De oma van de huidige bewoner was er de laatste baanwachter. Ze verkocht de kaartjes en ruimde de fietsen op die in de haast om de trein te halen door de reizigers werden neergesmeten.
Later woonde haar zoon er met zijn gezin en nu is het gebouw alweer 21 jaar in handen van haar kleinzoon Rutger. Met zijn vrouw Tiny heeft hij het gekocht van de NS, toen die de stations wilde afstoten. Rutgers ouders woonden er toen nog, maar hadden geen interesse. ,,Wij hebben het gekocht en er twee woningen van gemaakt. Zelf wonen wij in de oorspronkelijke baanwachterswoning,'' vertelt Tiny. ,,Mijn schoonmoeder bewoont de voormalige wachtkamer. Mijn schoonvader is inmiddels overleden.''
Of het bijzonder is om in een station te wonen? ,,Rutger is er komen wonen toen hij 3 jaar oud was. Hij weet dus niet beter,'' aldus zijn vrouw Tiny. ,,En ik ook niet, want toen we verkering kregen was het zijn ouderlijk huis. Ondanks alle aanpassingen is het wel wat hokkerig voor de eisen van deze tijd. Maar een stukje eraan bouwen mag niet, want het staat op de monumentenlijst.''
Afgelopen jaar kreeg de familie De Graaf bezoek van een jong stel dat het station Rijksstraatweg in Haarlem heeft gekocht. Ze willen het helemaal opknappen en kwamen in Wilnis hun licht opsteken hoe het gebouw er oorspronkelijk uit heeft gezien. ,,Dan besef je dat het toch wel speciaal is,'' aldus Tiny.Copyright 2008 AD NieuwsMedia BV
All Rights Reserved