Definitieve variantenstudie Rondweg/stationslocatie te Mijdrecht

Nieuwe Meerbode , 3 september 2008

Mededelingen van de gemeente De Ronde Venen, Agenda Rondeveense tafelgesprekken van 11 september van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Locatie Raadzaal: Voorzitter: de heer R. Blans RTG-griffier: de heer M. de Graaf Definitieve variantenstudie Rondweg/stationslocatie te Mijdrecht (Raadvoorstel nr. 0054/08) Naar de toekomst van de Rondweg en de Stationslocatie te Mijdrecht is al veel onderzoek verricht. Deze onderzoeken bieden echter niet de informatie die gemeenteraad nodig heeft om een keuze uit de varianten te maken. Daarom wordt de raad verzocht in te stemmen met een definitieve studie waarin alle varianten integraal worden onderzocht. Op basis van de uitkomst kan de raad dan bepalen welke variant nader wordt uitgewerkt.