Busbaan toch via oude spoordijk

www.argopress.nl, 20 april 2006

UITHOORN Het bestuursakkoord waar de raad donderdag mee heeft ingestemd, bevat afspraken tussen diverse overheden over realisatie van een busbaan tussen busstation en Poelweg via de oude spoordijk (zie kaart,kb). Ook komt er een bustunnel onder de zijdelweg naast de reeds aangelegd fietstunnel(zie kaartje Uithoorn, kb). De provincie wil op korte termijn beginnen met verdere uitwerking van de plannen. Eind januari besloot een meerderheid in de raad het besluit over het bestuursakkoord uit te stellen in afwachting van informatie over toekomstige verkeersstromen. Dat gebeurde mede naar aanleiding van protesten van bewoners van Weegbree en het Burgemeester Kootpark. Volgens de bewoners zijn de plannen voor de busbaan achterhaald nu zeker is dat de omlegging van de N201 doorgaat. Volgens hen kan de bus gewoon via de oude N201 blijven rijden. Volgens de partijen die om het onderzoek vroegen, VVD, CDA en PvdA, is uit aanvullende informatie gebleken dat de wens van de bewoners niet haalbaar is. De VVD had onder meer gevraagd of het mogelijk was om de vrije busbaan langs de huidige N201 te leggen. Uit het onderzoek bleek dat dit alleen mogelijk is door onteigening. Maar de provincie wil daar niet aan mee werken, omdat dat ernstige vertraging oplevert. De provincie heeft de gronden die nodig zijn voor aanleg van de busbaan via de oude spoorbaan namelijk al in bezit en bovendien ligt er al een goedgekeurd bestemmingsplan. Ook is volgens de partijen voldoende aangetoond dat de oude N201 tussen Zijdelweg en Aalsmeer ook na de omlegging de drukke weg blijft met rotondes. ,,Dat betekent dat de weg niet geschikt is voor het waarborgen van een snelle busverbinding met Aalsmeer en Schiphol, aldus Joop Hoogkamer (VVD). De partijen die in januari al voor het bestuursakkoord waren, Gemeentebelangen en GroenLinks, konden echter niets nieuws in de aanvullende informatie ontdekken. ,,We weten nu niets meer dan we in januari al wisten, aldus Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen). Hij wierp de suggestie op dat het VVD en CDA nu wel voor stemden, omdat de raadsverkiezingen achter de rug zijn. Maar beide partijen ontkenden dat ten stelligste. Ze wezen ter verklaring van hun huidige standpunt onder meer op de zware druk die door hogere overheden op Uithoorn is uitgeoefend om alsnog in te stemmen met het bestuursakkoord. Als handreiking naar de bewoners nam de meerderheid in de raad een motie aan waarin de provincie om aanpassing van de hellingbanen van de bustunnel wordt gevraagd om overlast terug te dringen. Albert Melchers van bewonersvereniging Weegbree heeft geen hoge verwachtingen van de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het is nog minder dan een doekje voor het bloeden. Gemeentebelangen stemde niet in met deze motie, omdat het niet duidelijk is of deze wens nieuwe vertraging oplevert, of er extra kosten mee gemoeid zijn en of langere hellingbanen helpen tegen geluidsoverlast.