Nieuwe vrije busbaan officieel en feestelijk in gebruik genomen

Nieuwe Meerbode, Uithoorn, 28 september 2011

Uithoorn - Hoewel de stads- en regiobussen van Connexxion op zondag 21 augustus de nieuwe vrije busbaan al volop in gebruik hadden genomen, ontbrak voor de partijen die hebben deelgenomen aan de realisatie van dit project, nog het 'moment suprème'. Dat wil zeggen, de -feestelijke- officiële ingebruikstelling. De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn voegden de daad bij het woord en nodigden op woensdag 28 september belanghebbenden die direct en indirect te maken hebben (gehad) met het busvervoer en de daarvoor aangelegde en nog aan te leggen infrastructuur om de openingshandeling bij te wonen. Gedeputeerde van de provincie Noord-Holand, Elisabeth Post, wethouder verkeer en vervoer Uithoorn, Maarten Levenbach en de vice-voorzitter van de Stadsregio Amsterdam, Don Bijl, vormden daarbij de aanspreekbare personen in de welkomstlocatie waarvoor Fort aan de Drecht zich uitstekend leende. Dagvoorzitter Thécla Lammersen, sector manager bij de provincie Noord-Holland, vroeg hen beurtelings om een reactie nu de vrije busbaan inmiddels in de praktijk onderdeel uitmaakt van een Hoogwaardig Openbaar Vervoernet in de regio.

Verantwoorde investering
Don Bijl van de Stadsregio Amsterdam vond de investering van 14,6 miljoen in de nieuwe busbaan inclusief alle bijkomende voorzieningen, waardevol en terecht. Ook al omdat de busbaan onderdeel van het HOV-traject (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) dat aansluit op de dienst in de stadsregio.Mede daardoor is Uithoorn als knooppunt tussen drie provincies een belangrijke (overstap)plaas geworden en bovendien sneller bereikbaar via openbaar vervoer. Bijl kon verheugd meedelen dat er inmiddels vergevorderde plannen zijn om ook het traject Uithoorn-Amstelveen op termijn ter hand te nemen. Gedeputeerde Elisabeth Post liet zich tevreden uit over de samenwerking die er is geweest met de omwonenden om de busbaan zo goed mogelijk in de wijk te integreren en er vooral een veilige busbaan van te maken. "De mensen zijn er echt bij betrokken geweest. Er waren in het begin heel wat sceptische geluiden, maar nu hebben we heel veel complimenten gekregen hoe het uiteindelijk is geworden", zo vertelde zij de aanwezigen. Wethouder Levenbach bleef niet achter bij de loftuitingen en sprak zijn waardering en blijheid uit over de aanleg en de tot standkoming van deze busbaan die Uithoorn via de HOV verbindt met Aalsmeer en verder. Hij deelde verder mee dat de gemeente voornemens is het huidige busstation op korte termijn grondig te laten renoveren waardoor dit beter aansluit bij de HOV-gedachte. In dat licht gezien overhandigde hij twee in frisse kleuren verpakte estafettestokjes aan de Gedeputeerde Post met het verzoek deze symboliek te vertalen in het doortrekken van de busbaan naar Amstelveen en een aansluiting te maken op de Zuidtangent bij Aalsmeer. Daarnaast haalde hij ook de goede samenwerking aan met de provincie waar het de omgelegde N201 betreft.

Champagnebubbels
Na de introductie en beantwoording van de vragen stapte het gezelschap in twee gereedstaande bussen (waarvan een cabrio) van Connexxion om een rit te maken richting en over de vrije busbaan naar de bustunnel onder de Zijdelweg voor de openingshandelingen. Die bestond uit het symbolisch 'ontkurken' van een reusachtige opblaasbare champagnefles die op het vrije deel boven de tunnel was geplaatst. De 'bubbels'die uit de fles werden gestoten bleken gele, blauwe en rode ballonen te zijn, de kleuren die ook verwerkt zijn in het provinciewapen van Noord-Holland. In twee minuten tijd was dat voorbij en stegen de ballonnen tot grote hoogte in de azuurblauwe lucht. Vervolgens stapte eenieder weer in de bussen waarna de terugtocht naar Fort aan de Drecht werd gemaakt. Daar kreeg men tot slot een lunch aangeboden en werd in een informele sfeer nagepraat. De realisatie en ingebruikneming van dit deel van de vrije busbaan is bij dezen afgerond.