Nieuwe brug voor oude spoorbaan in Demmerik

Tienhoven, 31 maart 2011

Staatsbosbeheer zet het sein op groen voor wandelaars

Staatsbosbeheer heeft in Demmerik een brug aangelegd op de voormalige spoorlijn Nieuwersluis - Haarlem. Om wandelaars een veilige oversteek te bieden is ter hoogte van het vroegere stationsgebouw een nieuwe brug aangelegd. Tevens zijn de oude brughoofden, die overwoekerd waren, weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De spoorlijn ligt op een dijk waardoor je een goed overzicht krijgt op het landschap. Nu de brug geplaatst is, is de toegankelijkheid voor dit deel van de oude spoordijk weer gegarandeerd.

De Haarlemmermeerlijn was een spoorlijn die dienst gedaan heeft van begin 1900 tot 1986. In die tijd had Vinkeveen een eigen station. Het oude stationsgebouw is nog steeds aanwezig. Delen van de spoorlijn zijn, nadat de spoorlijn is opgeheven, in gebruik geraakt als wandelroute. Staatsbosbeheer is sinds enkele jaren eigenaar en beheerder van delen van de voormalige spoorbaan. Op plaatsen waar de spoorlijn weteringen en vaarten gekruiste zijn bruggen gebouwd. Deze bruggen bestaan uit gemetselde stenen landhoofden met sierlijke hardstenen ornamenten. De gemetselde brughoofden zijn ontdaan van begroeiing en weer zichtbaar geworden. Tussen de brughoofden zijn als historische link weer bielsen aangebracht met daartussen het lokaal nog aanwezige geschoonde grove grind. Deze brughoofden zijn bovendien benoemd tot gemeentelijk monument.

Wandelen
De ANWB heeft in Demmerik een 12 kilometer lange wandelroute uitgezet over de 'groene' spoorbaan, houtkades, landwegen en recreatieterreinen. Een polder met een vrij gaaf beeld van het oorspronkelijke veenlandschap omdat er niet is uitgeveend of drooggemaakt, zoals elders in de Ronde Venen. Uit de wisseling van kavelrichtingen valt de geschiedenis van de middeleeuwse ontginning goed af te lezen. De naam 'Demmerik' is eigenlijk een verbastering van 'Denemarc' of 'Deenmercken' en slaat waarschijnlijk op afstammelingen van Deense Vikingen in Utrecht die zich in de 10e en 11e eeuw als kolonisten in deze veenwildernis teruggetrokken hadden. In het voorjaar en zomer zijn diverse weidevogels te zien zoals grutto's, tureluurs, kieviten, zwarte sterns en in de winter grote groepen ganzen en grote zilverreigers.

Startpunt
Adres: Voormalig NS Station Vinkeveen
Demmerik 68, 3645 ED, Vinkeveen

Meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl