Verplaatsing Pothuizen vertraagd door kinderachtig spel

Nieuwe Meerbode, 5 mei 2010

Leegstaande woning is plotseling bewoond

Mijdrecht - Dat je het als bestuurder van een gemeente vaak niet echt gemakkelijk hebt, bleek afgelopen week weer eens tijdens een Ronde Tafel bijeenkomst van de Rondeveense gemeenteraad. Nu staat de raad van De Ronde Venen er om bekend dat ze kampioen is in het langdradig vergaderen, maar zo nu en dan vraag je je wel eens af of ze misschien niets anders te doen hebben afgelopen week. Drie avonden RTG en als je de agenda bekijkt zijn het vaak onderwerpen die al meerdere keren besproken zijn. Ook burgers worden iedere keer maar weer opgetrommeld om te komen en worden ze er wijzer van? Nee, eerlijk gezegd, in de meeste gevallen niet. Ze mogen hun zegje doen, de raadsleden kunnen vragen stellen, maar het grootste deel van de tijd moeten de aanwezige burgers zwijgen en luisteren naar het gesteggel van de raadsleden onderling of met de aanwezige wethouder. We nemen het onderwerp verplaatsing Pothuizen naar Mijdrecht onder de loupe.

Pothuizen
Iedere Rondevener weet dat er in de Amstelhoek een bedrijf gevestigd is met de naam Pothuizen. Dat bedrijf zorgt al jaren voor overlast voor de omwonenden en ook de provincie vindt dat het sloopbedrijf thuis hoort op een industrieterrein. Na jaren van zoeken, onderhandelen, enz. werd er in Mijdrecht een plaats gevonden, maar bouwbedrijf Midreth voelt er niets voor dat Pothuizen zijn buurman wordt en gaat er tegenin. Op zich een vreemde zaak, want datzelfde bouwbedrijf heeft een paar jaar geleden zelf aan Pothuizen een stuk grond, op datzelfde industrieterrein in Mijdrecht(wel een stuk van zijn eigen bedrijf vandaan,) aangeboden, maar nu vindt het bouwbedrijf, dat Pothuizen niet op het Industrieterrein in Mijdrecht thuishoort.
De provincie echter vindt het industrieterrein wel een goede plaats, en zij doet er alles aan om de vergunning in orde te maken.
Ook de bewoners van de Amstelhoek zouden erg blij zijn als het bedrijf verhuisde en er liggen plannen klaar om op de vrijkomende grond te bouwen, hetgeen voor de bewoners van de Amstelhoek ook geweldig is.

Woning
Voor de verplaatsing naar Mijdrecht, moest er natuurlijk een milieuvergunning worden aangevraagd. Deze vergunningen waren zo goed als rond toen plotseling bleek dat er tegenover het terrein in Mijdrecht waar Pothuizen zich wil vestigen, een bedrijfswoning staat, althans op papier. Geen probleem dacht de gemeente. De raad heeft een paar jaar geleden een nieuw beleid goedgekeurd met een uitsterfclausule van wonen op het industrieterrein.
De woningen die nu nog woning zijn en permanent bewoond worden blijven, maar indien de eigenaar eruit gaat, of de woning langere tijd niet meer permanent wordt bewoond, is de bestemming geen woning meer. Na een onderzoek bleek ook dat de bedrijfswoning niet meer als bedrijfswoning gebruikt werd, dus kon de bestemming woning eraf.
Ja, klinkt makkelijk, maar de eigenaar van het bedrijfspand, de heer Van Zijtveld, uit Mijdrecht, die dit pand verhuurt, kreeg ingefluisterd dat hij dit niet moest pikken en hij ging in beroep. Ook steunt de heer Van Zijtveld het beroep van Midreth om Pothuizen te weren van het Industrieterrein.

Bewoond
De heer Van Zijtveld blijft beweren dat de woning altijd bewoond is, maar bewijzen kon hij dat niet, aangezien het bedrijfspand en woning al jaren verhuurt. Twee maanden geleden kwam de raad er niet uit en woensdag jl. waren ze weer bij elkaar, de raadsleden, de wethouder en de heer Van Zijtveld.
De wethouder had zwart op wit van de huurder die het pand al vanaf 2006 huurt van de heer Van Zijtveld dat hij de woning al sinds 2006 niet als woning gebruikt en dat ook niet van plan is te gaan doen.
Van Zijtveld had nu iets nieuws: Sinds 1 april woont zijn zoon permanent in die woning en stond hij daar ook ingeschreven. Wethouder Roosendaal wist niet wat hij hoorde: "We hebben deze middag nog gesproken met de huurder van het pand en hij weet niets van een huurovereenkomst met de zoon van Van Zijtveld. Hij is de huurder en er woont niemand in en hij heeft niemand toestemming gegeven om daarin te wonen."

Pothuizen blijven
Als donderslag bij heldere hemel wist Van Broekhuizen van Gemeente Belangen op de oplossing. Alle toestanden van de afgelopen jaren om het bedrijf Pothuizen uit de woongemeenschap Amstelhoek weg te krijgen was hij blijkbaar vergeten: "In 1 simpele beweging kunnen we Pothuizen gewoon laten zitten waar hij zit", zo klonk plots uit de mond van Broekhuizen: "maar de provincie en het college willen niet. Het collega doet dit alleen maar om de eigen plannen door te drammen en de afspraken tussen hen en de provincie te handhaven. Dit hele plan is een blamage voor onze gemeente", aldus Van Broekhuizen.

Kan niet
Wethouder Roosendaal wist niet wat hij hoorde: "Alle plannen terugdraaien? Dat is totaal niet aan de orde. Waar het nu om gaat is: wordt deze woning bewoond. Onze inlichtingen zijn: nee. Het bedrijf dat er al vijf jaar zit, zegt 'nee, we gebruiken het al vijf jaar niet als woning en er woont ook nu niemand in.'
Als de provincie dit ook vindt wordt de vergunning afgegeven. Vindt de provincie of de rechter als het zover komt het toch een woning, komt de vergunning er ook, alleen mag Pothuizen dan minder. Wat er nu gebeurt is spijkers op laag water zoeken. Als de raad nu plotseling Pothuizen niet wil verplaatsen, moet u dat in de raadsvergadering zeggen." Na lang heen en weer gesteggel tussen enkele raadsleden en de wethouder werd één ding duidelijk: dat een deel van de aanwezige raadsleden de wethouder niet wil geloven. Uiteindelijk werd besloten dat het onderwerp in de eerstvolgende raadvergadering behandeld wordt en dat van het 'bewijs' van de wethouder zal afhangen of er een besluit genomen wordt of niet of dat het voor de derde keer terugkomt in de RTG. En zo blijven er altijd vergaderonderwerpen te over in de De Ronde Venen.