'Bus kan in de toekomst over de oude N201 blijven rijden'

Nieuwe Meerbode, 25 januari 2006

Bewonersvereniging Weegbree tegen aanleg 4e fase busbaan

Uithoorn (kaart)

'De actualiteit heeft de plannen voor de vierde fase van de busbaan achterhaald.' Deze mening is de bewonersverenging Weegbree toegedaan., want volgens de bestuursleden Niek Zandvliet en Albert Melchers kan de bus in de toekomst over de oude N201 blijven rijden nu bekend is dat de omlegging van de provinciale weg binnenkort van start gaat. Dat bespaart meteen 18 miljoen euro en dat bedrag kan mooi voor andere zaken benut worden. Zij bestrijden dus het nut van de aanleg van de vrije busbaan. De term hoogwaardig openbaar vervoer is niet aan de orde. De zijtak van de Zuidtangent is dat niet, nu in Aalsmeer besloten is het lokale verkeer en het openbaar vervoer in de toekomst van één en dezelfde weg gebruik te laten maken.
  In Uithoorn loopt de geplande vrije busbaan via het tracé van de voormalige spoorbaan tot aan de Poelweg en vanaf daar zal de bus op of naast de N201 de weg vervolgen. De lengte van de vierde fase van de busbaan wordt hierdoor teruggebracht naar 1.700 meter en volgens de bewonersvereniging moet het dan ook mogelijk zijn om de bussen van het busstation en via de Zijdelweg naar de N201 te leiden. Nadat de nieuwe N201 in gebruik zal zijn, zal het verkeersaanbod op de huidige N201 beduidend lager zijn, zeker ook omdat er rotondes en knippen aangebracht zullen worden. Het verschil in tijd is naar mening van de bewoners dan ook te verwaarlozen.
  Verbolgen is de bewonersvereniging wel over het feit dat zij van tevoren niet is ingelicht, zoals was afgesproken, dat het onderwerp busbaan fase 4 op 22 december 2005 op de agenda van de raadvergadering stond. De bewoners van de Weegbree hopen, dat de gemeenteraad komende donderdag nog geen besluit zal nemen maar extra tijd zal vragen om aansluitend nadere onderzoeken te doen naar het nut en de noodzaak van de aanleg van de vierde fase.