Een voorwerker aan de Haarlemmermeerlijnen

  Uit de collectie De Vink heb ik een aantal items mogen gebruiken om een beeld te geven van het arbeidzame leven van de heer A. de Vink, voorwerker bij de Nederlandse Spoorwegen.
De heer De Vink is in 1896 geboren.
In 1919 treedt hij in dienst bij de voorganger(s) van de NS, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hollandse IJzeren Spoorweg-Maatschappij (H.IJ.S.M).
Kort daarvoor had hij dienstgedaan als infanterist in Haarlem.

 


   
De twee kennisgevingen dienden in zakboekje te worden gelegd. Bij een oproep moesten de verlofgangers zich melden in Haarlem bij het bataljon. Op vertoon van de kennisgeving konden zij gebruik maken van versnelde middelen van vervoer. 
De heer de Vink is lid geweest van de N.V. De vakbond voor Nederlandse Vereeniging van Spoor- en Trampersoneel. Op de voorkant van de medaille staat de oprichtingsdatum van deze bond. De bond stond toen alleen open voor Spoorwegambtenaren. Pas in 1899 richt de vereniging zich op het gehele spoorwegpersoneel.


     

We gaan met zevenmijlslaarzen door de carrière van de heer De Vink en komen bij zijn 25 jarig jubileum, als voorwerker, op 24 februari 1944.
Een voorwerker was een meewerkend voorman, die samen met een ploeg van wegwerkers, wissels en stootjukken bouwde en repareerde en baanonderhoud deed; zoals zand en grind storten.
 


   

Op 17 september 1944, de dag van de geallieerde landingen in Nederland,
klinkt uit de radio ´De kinderen van Versteeg moeten onder de wol´. De code voor de spoorwegstaking.
De heer De Vink heeft ook meegedaan, blijkt uit bovenstaande medaille.

De staking duurde tot de bevrijding in mei van het volgend jaar.
De medaille werd een jaar na de Tweede Wereld Oorlog aangeboden en voorzien van de volgende Dienstorder


N.V. Nederlandse Spoorwegen

Aan het personeel,
..dat gevolg gaf aan het Stakings-
....bevel op 17 september 1944.


Het is ons een genoegen U hierbij met D.O. No. 778 in uitzicht gestelde herinneringsmedaille, welke door
materiaalschaarschte niet eerder gemaakt kon worden te kunnen aanbieden als uiting van waardering voor Uw
moedig gedrag gedurende de spoorwegstaking.
Wij voegen hieraan toe een afdruk van de rede van den toenmaligen Minister-President Professor Gerbrandy
over de Spoorwegstaking, gehouden op 21 November 1944 voor Radio Oranje te Londen.

UTRECHT,........................................De Directie,
17 september 1946.


................................................ w.g. W. Hupkes
...........................................................President
 


 
Op zijn persoonsbewijs uit 4 november 1941 staat dat de heer De Vink, sinds 30 april 1946, in Aalsmeer aan de Stommeerweg 1 woonde.Dat was de hierboven afgebeelde enkele woning met nummer 1, vlakbij station Aalsmeer.
Daarvoor heeft de heer De Vink aan de Van Hattumweg 5 (HESM nummer 39) gewoond, in het (niet meer bestaande) halte gebouw aldaar. 
 


 
De laatste jaren van zijn dienstverband is de heer De Vink werkzaam als overwegwachter te Uitgeest.
In 1959 ging hij, na 40 dienstjaren, met pensioen.
Hierboven het baanwachtershuisje te Uitgeest. Let ook op de hefbomen op de achtergrond om de overwegbomen mee te bedienen.