In 1916 bracht koning Wilhelmina een bezoek aan de rozententoonstelling te Aalsmeer.
In de pers is daar toen aandacht aanbesteed.
De ingang van de tentoonstelling was vlakbij halte Oosteinde. Hieronder een aantal krantenfoto´s.
Let ook op het grote aantal schitterde automobielen.

 
Links achter het halte Oosteinde, tussen de vlaggen, met pet en lange jas Z.K.H. prins Hendrik.

 
Links met enorme hoed, koningin Wilhelmina, begleidt door de voorzitter van de verenging ´Aalsmeer´s Tuinbouw´.
De prins loopt er een heel stuk achter, naast hem loop de burgemeester (de man met de grote witte boord).


 

De tekst onderaan de foto luidt als volgt:
(Haagsch Persbureau)
Het Koninklijk Echtpaar bezoekt de rozententoonstelling te Aalsmeer.
De prachtige expositie, georganiseerd door de vereeniging ´Aalsmeer´s Tuinbouw´, getuigde van het hooge peil, dat de rozencultuur hier bereikt heeft: ook het arrangement verdiende allen lof. De verzameling te aanschouwen, was een lust voor de oogen. - H.M en Z.K.H., verwelkomd door den burgemeester en door den voorzitter van bovengenoemde vereeniging, toonden levendige belangstelling in de bloemenhof. - De foto hierboven werd genomen bij aankomst van de hooge Gasten; H.M. wandelt juist over de brug, die toegang geeft tot de tentoonstelling en wordt begeleid door den voorzitter van het comité; de burgemeester stelt een der comité-leden aan den Prins voor. - Links boven: Het spoorwegstation.


Of H.M en Z.K.M. per trein zijn gearriveerd vertelt het verhaal helaas niet, vermoedelijk zijn de twee auto´s in het midden van de foto hofauto´s (KB).