Coffeeshop bij stationsgebouw

www.argopress.nl, 28 juni 2006

MIJDRECHT – De Ronde Venen beschikt binnenkort wellicht weer over een coffeeshop. De gemeente onderzoekt of er een verkooppunt voor softdrugs kan komen bij het stationsgebouw in Mijdrecht. De politiek staat positief tegenover het plan.

Al in 2004 besloot de gemeenteraad op zoek te gaan naar een onderkomen of plek voor een coffeeshop nadat eerder De Variant aan de Rondweg de deuren moest sluiten. Dat raadsbesluit leidde toen tot het opstappen van de toenmalige wethouder Dik Brouwer (ChristenUnie/SGP) die zich daarmee niet kon verenigen. De afgelopen jaren hebben verschillende locaties de revue gepasseerd, maar stuitten die steeds op bezwaren. Ook de plek die nu in beeld is is al eerder onderzocht. Probleem toen was dat de Nederlandse Spoorwegen, die deels eigenaar zijn van het terrein, geen toestemming gaven om er auto’s te parkeren. Nu zijn de NS daar onverwachts toch mee akkoord gegaan. Voor het gebied rond het stationsgebouw zijn verschillende plannen in de maak, op het terrein worden in de toekomst wellicht woningen gebouwd. Maar de uitwerking van die plannen zal nog de nodige tijd in beslag nemen, verwacht het college. Daarom is het idee opgevat om op het terrein voor het spoorhuis cabines te plaatsen waarin de coffeeshop kan worden ondergebracht. De plaatsing geldt voorlopig voor een periode van twee jaar, maar als de planvorming langer duurt dan blijven de cabines wellicht ook langer staan. De coffeeshop wordt geëxploiteerd door het bedrijf Othala bv dat al verschillende coffeeshops in Amsterdam onder zijn hoede heeft. Het bedrijf wil de periode van twee jaar gebruiken om de ‘negatieve beeldvorming’ over een coffeeshop in positieve zin te wijzigen. Als dat lukt dan stuit de verhuizing naar een andere locatie over twee jaar wellicht op minder problemen, zo is de redenering. De komende tijd worden de plannen voor de plaatsing van de coffeeshop verder uitgewerkt en vindt overleg plaats met de huurders/gebruikers van het spoorhuis. De politiek heeft in een eerste reactie laten weten positief te staan tegenover de locatie aan de Rondweg.

de Ronde Vener