Bocht in N201 blijft voorlopig

www.argopress.nl, 21 juni 2006

RONDE VENEN – Nog geen twee weken nadat het plan is gelanceerd lijkt het alweer een vroege dood gestorven. Het voorstel om de ‘knik’ uit de N201 te halen bij Mijdrecht kan op weinig sympathie rekenen bij de lokale politiek. En als het project toch wordt uitgevoerd, moet de provincie veel meer geld bijdragen. De commissie Ruimte toonde woensdag aanmerkelijk minder enthousiasme voor het plan dan wethouder Jacques Dekker een week eerder. Bedoeling is de haakse bocht uit de N201 bij Mijdrecht te halen door de weg voorbij het Shellstation rechtdoor te trekken en kort voor het hotel weer op het huidige tracé te laten aansluiten. Op die manier kan het verkeer beter doorstromen en kan Hofland autoluw worden gemaakt. Ook zou een ‘unieke’ mogelijkheid ontstaan om Mijdrecht een meer representatieve entree te geven. Uitvoering van de plannen kost een slordige 7 miljoen euro. Het overgrote deel van dat geld moet komen uit de bouw van woningen langs Hofland, maar daar is de lokale politiek fel op tegen bleek woensdag. In het verleden zijn toezeggingen gedaan om niet op het dijktalud te bouwen en ook vindt een meerderheid het onjuist dat het ‘strekken’ van de weg met de bouw van dure woningen wordt betaald. De provincie is bereid om 1,2 miljoen bij te dragen aan de realisatie, veel te weinig vindt de commissie. Ook bewoners en gebruikers van het gebied zien weinig in de plannen. Zij maakten aan het begin van de vergadering gebruik van het inspreekrecht om duidelijk te maken dat zij vrezen voor verlies van groen, privacy en voor waardevermindering van hun woning. Ook volkstuinvereniging De Groene Vingers, die door de plannen zou moeten verdwijnen, is tegenstander. Dekker gaat nu op zoek naar andere financieringsbronnen maar het is volstrekt onduidelijk waar het geld vandaan moet komen. Hij gaat ook bij de provincie aandringen op een grotere bijdrage.

de Ronde Vener